Razem przeciwko ubóstwu i wykluczeniu społecznemu

Razem przeciwko ubóstwu i wykluczeniu PEP TPBA 2021
Refleksje z polskich edycji spotkań „People Experiencing Poverty”, których organizatorem w latach 2018 – 2020 było Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga. Spotkania i warsztaty przygotowują polską delegację osób doświadczających ubóstwa na coroczne Europejskie Spotkania w Brukseli takich osób z państw członkowskich. W publikacji są opinie ekspertów i osób doświadczających ubóstwa na różne tematy w tym dostęp do opieki zdrowotnej, pomoc społeczna w pandemii, sprawiedliwość ekologiczna czy Karta Praw Osób w Kryzysie Bezdomności.

Rzecznictwo praw społecznych. Przykłady z Polski

Rzecznictwo praw społecznych. Przykłady z polski
Prezentacja przedstawiona na szkoleniu “Instruments for advocacy and litigation on Housing Rights: how to move forward in the Polish context” Human Rights Watch, które odbyło się 11 grudnia 2019 r. Przedstawia działania organizacji pozarządowych w Polsce na rzecz ratyfikowania Zrewidowanej Karty Społecznej, protokołów skargowych do różnych aktów prawa międzynarodowego, a także składania niezależnych raportów w procesie monitorowania realizacji aktów prawa międzynarodowego.

Zmiana, nadzieja i sprawiedliwość. Podejście do ubóstwa oparte na prawach

Podręcznik EAPN przedstawiający teoretyczne i praktyczne aspekty podejścia do przeciwdziałania ubóstwu opartego na prawach człowieka. Tłumaczenie na język polski z uwzględnieniem niektórych polskich inicjatyw organizacji EAPN Polska.
Podręcznik