Rzecznictwo praw społecznych. Przykłady z Polski

Rzecznictwo praw społecznych. Przykłady z polski
Prezentacja przedstawiona na szkoleniu “Instruments for advocacy and litigation on Housing Rights: how to move forward in the Polish context” Human Rights Watch, które odbyło się 11 grudnia 2019 r. Przedstawia działania organizacji pozarządowych w Polsce na rzecz ratyfikowania Zrewidowanej Karty Społecznej, protokołów skargowych do różnych aktów prawa międzynarodowego, a także składania niezależnych raportów w procesie monitorowania realizacji aktów prawa międzynarodowego.

Zmiana, nadzieja i sprawiedliwość. Podejście do ubóstwa oparte na prawach

Podręcznik EAPN przedstawiający teoretyczne i praktyczne aspekty podejścia do przeciwdziałania ubóstwu opartego na prawach człowieka. Tłumaczenie na język polski z uwzględnieniem niektórych polskich inicjatyw organizacji EAPN Polska.
Podręcznik