Nowy przewodnik EAPN o ubóstwie i walce z nim

Przedstawiamy tłumaczenie nowego przewodnika EAPN Czym jest ubóstwo i jak z nim walczyć? W przewodniku można przeczytać między innymi o wielowymiarowości ubóstwa i wykluczenia społecznego, o tym, kto jest najbardziej zagrożony, jaka jest skala ubóstwa w UE, a także, jakie są sposoby pomiaru, rola państwa i zalecenia EAPN dla przeciwdziałania ubóstwu.