Aktualności

EAPN Polska związkiem stowarzyszeń

Dziękujemy WRZOS za udzielanie nam wsparcia jako nieformalnej sieci od 2007 roku! Obecnie jesteśmy w procesie tworzenia niezależnego związku stowarzyszeń. Uzyskaliśmy już rejestrację w KRS pod numerem 0001096324. Obecnie zbieramy deklaracje organizacji pozarządowych chętnych do zostania członkiem EAPN Polska. Zapraszamy!

więcej
Aktualności

Poverty Watch 2023: w 2022 r. ok. 1,8 mln Polaków żyło w skrajnym ubóstwie, w tym 396 tys. dzieci i 287 tys. seniorów

Z tegorocznego raportu EAPN Polska wynika, że mimo niewielkich zmian w ubóstwie ogółem w porównaniu do 2021 r., zwiększył się zasięg skrajnego ubóstwa wśród dzieci i seniorów. Według szacunków w 2022 r. w skrajnym ubóstwie żyło blisko 400 tys. dzieci (o 26 tys. więcej niż rok wcześniej) oraz niemal 300 tys. seniorów (14 tys. więcej). EAPN Polska uważa,…

więcej
Aktualności Logotyp konkursu "Twarze ubóstwa"

Konkurs dla Dziennikarzy „Twarze Ubóstwa” im. Bartosza Mioduszewskiego – edycja 2022

WRZOS we współpracy z Polskim Komitetem Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska) po raz trzeci ogłasza ogólnopolski konkurs dla dziennikarzy. Chcemy wyróżnić autorki i autorów, którzy w swoich pracach pokazują złożoność ubóstwa z perspektywy życiowego doświadczenia ludzi nim dotkniętych, jako problemu polityki publicznej, jak również działania szeroko pojętej pomocy społecznej. Patronem konkursu jest Bartosz Mioduszewski,…

więcej

Wierzymy w potęgę demokracji, prawdziwy i znaczący udział, sprawiedliwość społeczną i solidarność w Europie, która stawia ludzi w centrum polityki.

Najważniejsze działania

Rzecznictwo i kampanie

dla lepszej krajowej i europejskiej polityki walki z ubóstwem

Badania, wymiana i budowanie sojuszu

w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Wspieranie bezpośredniego uczestnictwa

osób doświadczających ubóstwa w procesie kształtowania polityki

Zwiększanie świadomości

w temacie przyczyn i wpływu ubóstwa

POVERTY WATCH 2023

W 2022 r. wydatki aż 1,8 mln Polek i Polaków były niższe od granicy ubóśtwa skrajnego, czyli minimum egzystencji.