Aktualności Logotyp konkursu "Twarze ubóstwa"

Konkurs dla Dziennikarzy „Twarze Ubóstwa” im. Bartosza Mioduszewskiego – edycja 2022

WRZOS we współpracy z Polskim Komitetem Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska) po raz trzeci ogłasza ogólnopolski konkurs dla dziennikarzy. Chcemy wyróżnić autorki i autorów, którzy w swoich pracach pokazują złożoność ubóstwa z perspektywy życiowego doświadczenia ludzi nim dotkniętych, jako problemu polityki publicznej, jak również działania szeroko pojętej pomocy społecznej. Patronem konkursu jest Bartosz Mioduszewski,…

więcej
Aktualności

Poverty Watch 2021: po pierwszym roku pandemii skrajnie ubogich więcej o ok. 378 tys., w tym 98 tys. dzieci i 49 tys. seniorów

Zgodnie z prognozami, w 2020 r. ubóstwo skrajne w Polsce wzrosło do 5,2 proc. (ok. 378 tys. osób). Wzrost skrajnego ubóstwa zaobserwowano wśród wszystkich typów rodzin z dziećmi oraz seniorów. Jak wynika z tegorocznego monitoringu EAPN Polska „Poverty Watch 2021” wsparcie przewidziane w tarczach antykryzysowych nie zapewniło wystarczającej ochrony socjalnej przed negatywnymi skutkami ekonomicznymi pandemii Covid-19. Polska nadal…

więcej

Wierzymy w potęgę demokracji, prawdziwy i znaczący udział, sprawiedliwość społeczną i solidarność w Europie, która stawia ludzi w centrum polityki.

Najważniejsze działania

Rzecznictwo i kampanie

dla lepszej krajowej i europejskiej polityki walki z ubóstwem

Badania, wymiana i budowanie sojuszu

w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Wspieranie bezpośredniego uczestnictwa

osób doświadczających ubóstwa w procesie kształtowania polityki

Zwiększanie świadomości

w temacie przyczyn i wpływu ubóstwa

POVERTY WATCH 2020

W 2019 r. wydatki aż 15,1 mln Polaków były niższe od minimum socjalnego

a 1,6 mln niższe od minimum egzystencji.