Wkład EAPN w konsultacje KE dotyczące planu działania w zakresie wdrażania europejskiego filaru praw socjalnych

Publikujemy polskie tłumaczenie
Wkład EAPN w konsultacje KE dotyczące planu działania w zakresie wdrażania europejskiego filaru praw socjalnych„.
We wstępie czytamy:
„EAPN z zadowoleniem odniosło się do przyjęcia europejskiego filaru praw socjalnych, międzyinstytucjonalnej proklamacji dokumentu w listopadzie 2017 r., jak również działań nowej Komisji Europejskiej, mających na celu zapewnienie realnego wpływu filaru na prawa
socjalne. 14 stycznia 2020 r. Komisja przyjęła komunikat1, w którym ogłosiła rozpoczęcie rocznych konsultacji społecznych, mających stanowić podstawę do opracowania konkretnego planu działania na rok 2021, zarówno na szczeblu unijnym, jak i dla poszczególnych państw członkowskich.
Jednak rok 2020 to również rok pandemii COVID-19, która wywiera niszczycielski wpływ zarówno na Europę, jak i na cały świat. 5 maja potwierdzono 3,5 mln przypadków zakażenia koronawirusem, a liczba zgonów sięgnęła 250 00022. Epidemia niesie za sobą skutki
społeczne i gospodarcze, wykraczające swoim zasięgiem poza ramy opieki zdrowotnej i społecznej. W największym stopniu odczuwają je osoby ubogie i szczególnie narażone. Pandemia przyczynia się bowiem do wzrostu nierówności i stanowi zagrożenie dla praw socjalnych.”

Czym jest ubóstwo i jak z nim walczyć?

„Pieniędzy nie brakuje nam od czasu do czasu. Problem polega na tym, że tak wygląda całe nasze życie i w dodatku w takich warunkach dorastają nasze dzieci”.
„Cały czas czujesz na sobie upokarzające spojrzenia. Nikt nie traktuje cię jak
człowieka”

Nowy przewodnik EAPN na temat ubóstwa: Czym jest ubóstwo i jak z nim walczyć?
 

Ubóstwo i przemoc ze względu na płeć w Europie

Przemoc ze względu na płeć jest jak cicha choroba. Jej ofiarami padają kobiety i dziewczęta w każdym wieku, szczególnie te zmagające się z ubóstwem i trudną sytuacją społeczną. W niniejszej publikacji analizujemy
kontekst, rodzaje i cechy tego zjawiska – poważnego naruszenia praw człowieka – które wywiera znaczący wpływ społeczny i gospodarczy na Europę. Ubóstwo i przemoc ze względu na płeć w Europie