Archiwa

Ekspertyzy

Wielowymiarowe ubóstwo senioralne

W ekspertyzie ubóstwo seniorów potraktowane zostało wielowymiarowo w modelu ATD i Uniwersytetu w Oksfordzie.  Wielowymiarowe ubóstwo senioralne.

Ekspertyzy

Ekspertyza „Nastolatki zagrożone wykluczeniem społecznym w Polsce 2014 w kontekście Zalecenia Komisji Europejskiej – Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji”

Ekspertyza_A_Golczyńska-Grondas
Agnieszka Golczyńska-Grondas

Ekspertyzy

Ekspertyza „Koprodukcja usług publicznych (koncepcja, badania, rola w świadczeniu usług adresowanych do osób wykluczonych społecznie, warunki upowszechnienia)”

EAPN_ekspertyza_TK
Tomasz Kaźmierczak

Ekspertyzy

Ekspertyza „Pomiędzy edukacją zawodową a rynkiem pracy – przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu młodzieży”

Ekspertyza_J_Godlewska-Szyrkowa
Justyna Godlewska-Szyrkowa

Ekspertyzy

Ekspertyza „Cele w zakresie ubóstwa i wykluczenia społecznego w perspektywie 2020″

Ekspertyza_I_Topińska
Irena Topińska

Ekspertyzy

Ekspertyza „Płaca minimalna i godzinna stawka minimalna – wpływ na przeciwdziałanie i ograniczanie ubóstwa pracowników w Polsce z uwzględnieniem innych instrumentów”

Ekspertyza_Kozek
Wiesława Kozek

Ekspertyzy

Ekspertyza „Zagrożenie ubóstwem osób niesamodzielnych i ich opiekunów oraz sposoby przeciwdziałania”

Ekspertyza_2_R_Bakalarczyk
Rafał Bakalarczyk

Ekspertyzy

Ekspertyza dotycząca założeń zmian do ustawy o promocji zatrudnienia

Karolina Sztandar-Sztanderska
Karolina Sztandar-Sztanderska