Wielowymiarowe ubóstwo seniorów

Wielowymiarowe ubóstwo senioralne – ekspertyza, w której przedstawiono wymiar ekonomiczny, instytucjonalno-społeczny oraz psycho-emocjonalny ubóstwa seniorów w Polsce.

Czym jest ubóstwo i jak z nim walczyć?

„Pieniędzy nie brakuje nam od czasu do czasu. Problem polega na tym, że tak wygląda całe nasze życie i w dodatku w takich warunkach dorastają nasze dzieci”.
„Cały czas czujesz na sobie upokarzające spojrzenia. Nikt nie traktuje cię jak
człowieka”

Nowy przewodnik EAPN na temat ubóstwa: Czym jest ubóstwo i jak z nim walczyć?
 

Ubóstwo i przemoc ze względu na płeć w Europie

Przemoc ze względu na płeć jest jak cicha choroba. Jej ofiarami padają kobiety i dziewczęta w każdym wieku, szczególnie te zmagające się z ubóstwem i trudną sytuacją społeczną. W niniejszej publikacji analizujemy
kontekst, rodzaje i cechy tego zjawiska – poważnego naruszenia praw człowieka – które wywiera znaczący wpływ społeczny i gospodarczy na Europę. Ubóstwo i przemoc ze względu na płeć w Europie

Rzecznictwo praw społecznych. Przykłady z Polski

Rzecznictwo praw społecznych. Przykłady z polski
Prezentacja przedstawiona na szkoleniu “Instruments for advocacy and litigation on Housing Rights: how to move forward in the Polish context” Human Rights Watch, które odbyło się 11 grudnia 2019 r. Przedstawia działania organizacji pozarządowych w Polsce na rzecz ratyfikowania Zrewidowanej Karty Społecznej, protokołów skargowych do różnych aktów prawa międzynarodowego, a także składania niezależnych raportów w procesie monitorowania realizacji aktów prawa międzynarodowego.

Zmiana, nadzieja i sprawiedliwość. Podejście do ubóstwa oparte na prawach

Podręcznik EAPN przedstawiający teoretyczne i praktyczne aspekty podejścia do przeciwdziałania ubóstwu opartego na prawach człowieka. Tłumaczenie na język polski z uwzględnieniem niektórych polskich inicjatyw organizacji EAPN Polska.
Podręcznik