Ekspertyzy

Ekspertyza „Nastolatki zagrożone wykluczeniem społecznym w Polsce 2014 w kontekście Zalecenia Komisji Europejskiej – Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji”

Ekspertyza_A_Golczyńska-Grondas
Agnieszka Golczyńska-Grondas

Inne

Polityka Społeczna Unii Europejskiej – Przewodnik

przewodnik_www
Ryszard Szarfenberg

Inne

Raport z monitoringu za miesiąc kwiecień 2014 r.

raport_04_14

Ekspertyzy

Ekspertyza „Koprodukcja usług publicznych (koncepcja, badania, rola w świadczeniu usług adresowanych do osób wykluczonych społecznie, warunki upowszechnienia)”

EAPN_ekspertyza_TK
Tomasz Kaźmierczak

Ekspertyzy

Ekspertyza „Pomiędzy edukacją zawodową a rynkiem pracy – przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu młodzieży”

Ekspertyza_J_Godlewska-Szyrkowa
Justyna Godlewska-Szyrkowa

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny nr 3/2013

Biuletyn_3

Ekspertyzy

Ekspertyza „Cele w zakresie ubóstwa i wykluczenia społecznego w perspektywie 2020″

Ekspertyza_I_Topińska
Irena Topińska