Nic dla nas bez nas

Opis kampanii społecznej „Nic dla nas bez nas”

Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu włącza się od lat w działania mające na celu przeciwdziałanie problemom ubóstwa i wykluczenia społecznego.

W 2013 roku została przygotowana kampania społeczna:

NIC dla nas BEZ NAS

Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania ubóstwu.

Według ostatnich badań , ubóstwa w różnym zakresie doświadcza dziś prawie 6 mln Polaków. Ubóstwo dotyczący obecnie nie tylko osób bezrobotnych czy bezdomnych, ale także rodzin obciążonych kredytami mieszkaniowymi, rosnącej liczby osób pracujących na tzw. „umowach śmieciowych”, rodzin wielodzietnych, itd.

Celem kampanii NIC dla nas BEZ NAS, jest zaproszenie tych ludzi do udziału w procesie tworzenia polityki i instrumentów pomocy.

Jak pokazują liczne doświadczenia europejskie, wykorzystanie wiedzy i doświadczeń ludzi cierpiących z powodu ubóstwa, w znacznym stopniu poprawia efektywność środków wydawanych na walkę z tym coraz poważniejszym problemem społecznym.

Cel kampanii:

  • Zwrócenie uwagi na problem ubóstwa i wykluczenia społecznego

  • Pokazanie równych szans wszystkich obywateli

  • Walka ze stereotypami i napiętnowaniem społecznym

  • Promowanie solidarności społecznej

  • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

  • Zmobilizowanie różnych podmiotów do przeciwdziałania problemowi ubóstwa i wykluczenia społecznego, w kontekście wyrównywania szans obywateli i integracji międzypokoleniowej

  • Walka z dyskryminacją

  • Uświadomienie odpowiedzialności całego społeczeństwa za walkę z problemem

Wywiad z Ryszardem Szarfenbergiem, który wyjaśnia ideę kampanii

Zalecana lektura: Łamiąc bariery napędzasz zmiany. Studia przypadków uczestnictwa osób doświadczających ubóstwa

EAPN