Prawa dzieci i osób z niepełnosprawnościami a ubóstwo – wersja ostateczna

Polski Komitet przygotował wkład do alternatywnych raportów z realizacji w Polsce Konwencji Praw Dziecka i Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych w zakresie ochrony przed ubóstwem. Wersja ostateczna dokumentu.

Raport z monitoringu polityki społecznej za miesiąc wrzesień 2014 r.

Ostatni raport z monitoringu polityki społecznej w ramach projektu EAPN Polska – wspólnie budujemy Europę Socjalną: Raport z monitoringu za wrzesień 2014.