PRACUJĄCY, A UBODZY – stanowisko EAPN w sprawie ubóstwa pracujących

W zakładce Publikacje/Inne znajduje się stanowisko EAPN w sprawie ubóstwa pracujących. Zachęcamy do lektury.

Najnowszy Numer „ AntiPoverty” Magazyn

W zakładce Publikacje/AntiPoverty Magazin znajduje się najnowszy „AntiPoverty” Magazyn poświęcony państwom opiekuńczym. Zapraszamy do lektury.

Ranking Rzecznika Praw Obywatelskich – główne problemy 2013

RPO opublikował interesujący ranking głównych problemów społecznych i publicznych z perspektywy praw obywateli w 2013 r. Na pierwszym miejscu znalazł się problem braku skutecznej strategii państwa (nowoczesnej legislacji) w walce z takimi zjawiskami, jak skrajna bieda, bezrobocie, wykluczenie społeczne, bezdomność. Zgadzamy się z taką diagnozą! Pełny ranking.

Parlament Europejski w sprawie strategii UE w obszarze bezdomności

Parlament Europejski ponownie apeluje do Komisji w sprawie przyjęcia strategii przeciwdziałania bezdomności w EU, m.in. wzywa państwa członkowskie do rozwoju mieszkalnictwa socjalnego i budowy mieszkań po przystępnej cenie przystosowanych dla osób w najniekorzystniejszej sytuacji, aby zapobiegać wykluczeniu społecznemu i bezdomności, a także apeluje do państw członkowskich o stosowanie holistycznego podejścia przy opracowywaniu kompleksowych strategii na rzecz przeciwdziałania bezdomności opartych na mieszkalnictwie i zapobieganiu bezdomności. Pełny tekst rezolucji po polsku.

Studium przypadku – Poverty Alliance jako organizacja rzecznicza

W zakładce Publikacje/Inne dostępne jest studium przypadku opisujące doświadczenia szkockiej sieci organizacji przeciwdziałających ubóstwu – Poverty Alliance – w kwestii rzecznictwa przeciwko ubóstwu i na rzecz sprawiedliwości społecznej.
Zachęcamy do lektury.