Deklaracja Końcowa Walnego Zgromadzenia EAPN

W lipcu 2015 roku w Bilbao odbyło się Walne Zgromadzenie EAPN. Delegaci uchwalili Deklarację Końcową, w której zaapelowali o zmianę polityki w stosunku do Grecji i wobec kryzysu humanitarnego związanego z migracjami i uchodźstwem: Deklaracja Końcowa Zgromadzenia Ogólnego EAPN 2015.

Przeciwdziałanie ubóstwu w regionach 2014-2020 – przewodnik

W odróżnieniu od lat 2007-2013 w nowym okresie finansowania z funduszy UE większa część środków na przeciwdziałanie ubóstwu będzie dostępna poprzez regionalne programy operacyjne. Powstał już przewodnik, którego celem jest ułatwienie organizacjom orientacji w tym zakresie. Zachęcamy do zapoznania się.

Ubóstwo osób pracujących w Polsce

Ubóstwo osób pracujących w Polsce to poważny problem. Polska jest wśród tych krajów UE, w których są najwyższe wskaźniki udziału pracujących zarabiających mniej niż próg niskiej płacy (23%), ubogich jest ponad 50% wśród tych pracujących, których gospodarstwa domowe są mało zasobne w pracę (liczba miesięcy przepracowanych w roku) i mają dzieci na utrzymaniu. Odsetek ubogich pracujących przez cały rok utrzymuje się od wielu lat na poziomie około 10%, a pracujących mniej niż rok wynosi 19%. Te i inne dane i informacje w prezentacji o ubóstwie osób pracujących w Polsce.