Godne wsparcie dochodowe w Europie i w Polsce – konferencja 26 września!

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Godne wsparcie dochodowe w Europie i w Polsce”. Odbędzie się ona 26 września w godzinach 11:00-15:00 w Warszawie, ul. Nowy Świat 49, I piętro, pok. 109. Chęć udziału w konferencji prosimy potwierdzić do 22 września na adres kamila.p@wrzos.org.pl lub telefonicznie: (22) 826 52 46. Szczegóły: zaproszenie, program i dokument programowy na temat godnego wsparcia dochodowego w Polsce.

Prawa dzieci i osób z niepełnosprawnościami a ubóstwo

Polski Komitet przygotował wkład do alternatywnych raportów z realizacji w Polsce Konwencji Praw Dziecka i Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych w zakresie ochrony przed ubóstwem. Wersja wstępna dokumentu.

Mieszkalnictwo – klucz do spójności społecznej – nowa ekspertyza PK EAPN

Polityka mieszkalnictwa socjalnego w Polsce wymaga reform. Propozycja rządowa poniosła spektakularną porażkę w tym względzie w 2012 r. Co teraz? Pojawiła się propozycja społeczna. Polski Komitet EAPN wstępnie ją popiera i zamawia ekspertyzę na ten temat.