Nowe organizacje członkowskie PK EAPN!

Nowa Rada Wykonawcza przyjęła dwie kolejne organizacje do grona członków PK EAPN. Są to: Instytut na rzecz Ekorozwoju (zob. ubóstwo energetyczne) oraz Stowarzyszenie Animacji Lokalnej ARKONA. Gratulujemy i zapraszamy inne organizacje działające w obszarze przeciwdziałania ubóstwu do przystąpienia do PK EAPN (formularz zgłoszeniowy) i wspólnego wysiłku na rzecz poprawy sytuacji ubogich osób, rodzin i społeczności.

Ekspertyza „Nastolatki zagrożone wykluczeniem społecznym w Polsce 2014 w kontekście Zalecenia Komisji Europejskiej – Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji”

W zakładce Publikacje/Ekspertyzy znajduje się ekspertyza „Nastolatki zagrożone wykluczeniem społecznym w Polsce 2014 w kontekście Zalecenia Komisji Europejskiej – Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji”. Zachęcamy do lektury.

Raport z monitoringu za miesiąc maj 2014 r.

W zakładce Publikacje/Inne znajduje się majowy raport z monitoringu polityki antywykluczeniowej w Polsce.

Przewodnik EAPN „Polityka Społeczna Unii Europejskiej”

W zakładce Publikacje/Inne znajduje się przewodnik EAPN – „Polityka Społeczna Unii Europejskiej”. Zachęcamy lektury.

Raport z monitoringu za miesiąc kwiecień 2014 r.

W zakładce Publikacje/Inne znajduje się kwietniowy raport z monitoringu polityki antywykluczeniowej w Polsce.