Raport z monitoringu za miesiąc kwiecień 2014 r.

W zakładce Publikacje/Inne znajduje się kwietniowy raport z monitoringu polityki antywykluczeniowej w Polsce.

Ekspertyza „Koprodukcja usług publicznych (koncepcja, badania, rola w świadczeniu usług adresowanych do osób wykluczonych społecznie, warunki upowszechnienia)”

W zakładce Publikacje/Ekspertyzy znajduje się ekspertyza „Koprodukcja usług publicznych (koncepcja, badania, rola w świadczeniu usług adresowanych do osób wykluczonych społecznie, warunki upowszechnienia)”. Zachęcamy do lektury.

Ekspertyza „Pomiędzy edukacją zawodową a rynkiem pracy – przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu młodzieży”

W zakładce Publikacje/Ekspertyzy znajduje się ekspertyza „Pomiędzy edukacją zawodową a rynkiem pracy – przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu młodzieży”. Zachęcamy do lektury.

Debata „Mieszkalnictwo w aspekcie ubóstwa i wykluczenia społecznego: debata o kierunkach reform”

WRZOS i EAPN zapraszają na debatę „Mieszkalnictwo w aspekcie ubóstwa i wykluczenia społecznego: debata o kierunkach reform”, zakończoną dyskusją „Usługi społeczne: uspołecznienie czy komercjalizacja?”, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2014 r. w godzinach 13:00-17:00, w sali konferencyjnej nr 109 Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (siedziba WRZOS), przy ul. Nowy Świat 49, w Warszawie.
Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go do Pani Kamili Płowiec (kamila.p@wrzos.org.pl) do dnia 10 czerwca.

Program spotkania
Formularz zgłoszeniowy

Zgromadzenie Ogólne Polskiego Komitetu EAPN połączone z wyborami do Rady Wykonawczej PK EAPN

Dnia 24 czerwca 2014 r. w godzinach 11:00-12:30 odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Polskiego Komitetu EAPN połączone z wyborami do Rady Wykonawczej PK EAPN (program w załączniku). W związku z wyborami zwracamy się z prośbą do Organizacji Członkowskich, które chciałyby mieć swoich przedstawicieli w Radzie Wykonawczej o przesyłanie kandydatur do Pani Kamili Płowiec (kamila.p@wrzos.org.pl) do dnia 17 czerwca. Po spotkaniu odbędzie się debata „Mieszkalnictwo w aspekcie ubóstwa i wykluczenia społecznego: debata o kierunkach reform”.

Program spotkania
Formularz zgłoszeniowy