Ubóstwo osób pracujących w Polsce

Ubóstwo osób pracujących w Polsce to poważny problem. Polska jest wśród tych krajów UE, w których są najwyższe wskaźniki udziału pracujących zarabiających mniej niż próg niskiej płacy (23%), ubogich jest ponad 50% wśród tych pracujących, których gospodarstwa domowe są mało zasobne w pracę (liczba miesięcy przepracowanych w roku) i mają dzieci na utrzymaniu. Odsetek ubogich pracujących przez cały rok utrzymuje się od wielu lat na poziomie około 10%, a pracujących mniej niż rok wynosi 19%. Te i inne dane i informacje w prezentacji o ubóstwie osób pracujących w Polsce.

Postulaty Polskiej Sieci na rzecz Godnej Pieniężnej Pomocy Społecznej

Polski Komitet EAPN w ramach projektu European Minimum Income Network koordynował prace nad postulatami Polskiej Sieci na rzecz Godnej Pieniężnej Pomocy Społecznej. Brały w nich udział organizacje członkowskie EAPN Polska, NSZZ Solidarność, OPZZ i Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „Forum”. Celem Sieci są działania na rzecz przeprowadzenia reform zgodnych z ideą godnej pomocy pieniężnej. Zapraszamy do współpracy wszystkie organizacje i osoby, które uważają takie reformy za słuszne i warte poparcia. Zainteresowanych prosimy o kontakt: eapn@wrzos.org.pl lub r.szarfenberg@uw.edu.pl.

Ubóstwo i nierówności w UE, przewodnik EAPN

Pomimo ogólnej zamożności Unii  Europejskiej, ubóstwo na jej obszarze utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. Oznacza to, że 85 milionów osób jest zagrożonych ubóstwem względnym, a ponad 124,2 miliona jest ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Więcej informacji na ten temat jest w nowym przewodniku EAPN.