Relacja z konferencji PK EAPN o godnym wsparciu dochodowym

Dziękujemy redakcji OPS.pl za relację z konferencji PK EAPN. Ostateczny kształt deklaracji powstanie do końca października po udziale naszego przedstawiciele w konferencji na Litwie.