Mieszkalnictwo – klucz do spójności społecznej – nowa ekspertyza PK EAPN

Polityka mieszkalnictwa socjalnego w Polsce wymaga reform. Propozycja rządowa poniosła spektakularną porażkę w tym względzie w 2012 r. Co teraz? Pojawiła się propozycja społeczna. Polski Komitet EAPN wstępnie ją popiera i zamawia ekspertyzę na ten temat.

Jakość pracy i zatrudnienia w UE – przewodnik EAPN nr 5, skrót

Co zrobić, żeby praca w państwach członkowskich UE była lepszej jakości? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w nowej publikacji, która jest skrótem przewodnika EAPN dotyczącego jakości pracy i zatrudnienia.

Nowe organizacje członkowskie PK EAPN!

Nowa Rada Wykonawcza przyjęła dwie kolejne organizacje do grona członków PK EAPN. Są to: Instytut na rzecz Ekorozwoju (zob. ubóstwo energetyczne) oraz Stowarzyszenie Animacji Lokalnej ARKONA. Gratulujemy i zapraszamy inne organizacje działające w obszarze przeciwdziałania ubóstwu do przystąpienia do PK EAPN (formularz zgłoszeniowy) i wspólnego wysiłku na rzecz poprawy sytuacji ubogich osób, rodzin i społeczności.