Europejskie Spotkania Osób Doświadczających Ubóstwa 2017

Armia Zbawienia w Polsce w ramach Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu w od 2016 roku koordynowała lokalnie Europejskie Spotkania Osób Doświadczających Ubóstwa, odpowiadając za przygotowanie delegacji do udziału w tym międzynarodowym wydarzeniu. Ideą spotkań jest oddanie głosu osobom wykluczonym z całej Europy, tak by wykorzystując swoje osobiste doświadczenia biedy, mogły one wpływać na kształt polityki społecznej w Europie. Podsumowanie udziału naszej delegacji. Europejskie Spotkania Osób Doświadczających Ubóstwa 2017 – podsumowanie