500 plus już nie wystarcza – spadek ubóstwa w Polsce wyhamował

17 października jest Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem. Z tej okazji EAPN Polska opublikowała najnowszy raport dot. ubóstwa w Polsce. Z raportu wynika m.in., że ubóstwo oraz deprywacja materialna i społeczna w Polsce spada, ale znacznie wolniej niż po wprowadzeniu 500 plus. Monitoring ubóstwa 2018

Kampania na rzecz minimalnego dochodu gwarantowanego w UE

EAPN prowadzi kampanię na rzecz minimalnego dochodu gwarantowanego w Unii Europejskiej. Link do petycji w tej sprawie z uzasadnieniem: Petycja w sprawie minimalnego dochodu gwarantowanego w UE. Częścią kampanii są dwa EMINbusy. Jeden z nich będzie w Polsce w dniach 1-5 czerwca we Wrocławiu, w Łodzi i w Olsztynie.

Miejska Karta Praw Osób Bezdomnych

W ramach w ramach Europejskiej kampanii na rzecz uznania praw osób bezdomnych powstał projekt Karty Praw Osób Bezdomnych. Karta jest wyrazem podejścia do rozwiązywania problemu bezdomności opartego na prawach człowieka. Karta Praw Osób Bezdomnych