Raport EAPN Polska o przewidywanym wpływie 500+ na ubóstwo i rynek pracy

Na Zgromadzeniu Ogólnym EAPN Polska przedstawiony został raport na temat przewidywanego wpływu programu 500+ na ubóstwo (w tym ubóstwo dzieci) oraz rynek pracy. W dyskusji podnoszono, że należy brać pod uwagę długoterminowy wpływ tego programu na ubóstwo, związany z dezaktywizacją zawodową części kobiet z ubogich rodzin, a ponadto wskazywano, że świadczenia pieniężne w części przypadków nie zmieniają zasadniczo sytuacji dzieci. Wynika stąd, że poza programem 500+ Polska powinna prowadzić wszechstronną politykę nastawioną na zmniejszanie ubóstwa dzieci Przewidywane skutki społeczne 500+: ubóstwo i rynek pracy.

Zbiorowa akcja przed Komisją Europejską

Ze sprawozdania naszych przedstawicieli na 15. Spotkaniach Osób Doświadczających Ubóstwa w Brukseli: „Poza udziałem w samych warsztatach, uczestniczyliśmy także w zbiorowej akcji przed Komisją Europejską, służącej zwróceniu uwagi na sytuację osób doświadczających ubóstwa w krajach członkowskich UE. Towarzyszyło temu wspólne odśpiewanie piosenki Bob’a Dylan’a Blowin’ in the wind wraz z przekazaniem naszych postulatów Marianne Thyssen (Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility)”. Więcej informacji o wydarzeniu jest tutaj.

Rekomendacja ONZ dla Polski w zakresie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych

Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ (KPGSiK) wydał rekomendacje dotyczące sytuacji panującej w Polsce. Dokument ten dotyka takich kwestii jak prawo do pracy, prawo do pomocy społecznej, wolność związkowa czy prawo do mieszkania. Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska) aktywnie włączył się do tego procesu przedstawiając stanowisko w tej sprawie organowi ONZ w marcu 2016 r.