Raport EAPN Polska na temat skrajnego ubóstwa i pogłębionej deprywacji materialnej

17 października jest Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem. Z tej okazji Polski Komitet
Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu (EAPN Polska) przygotował raport Skrajne ubóstwo i pogłębiona deprywacja materialna w Polsce w latach 2014-2016. Z niepokojem zauważamy, że rodziny z jednym opiekunem nie korzystają z pozytywnych zmian. Ich sytuacja nie tylko nie poprawiła się, jeżeli chodzi o skrajne ubóstwo, ale nawet znacznie pogorszyła pod względem pogłębionej deprywacji materialnej.

Jakiej strategii zwalczania ubóstwa, wykluczenia i nierówności społecznych potrzebuje Unia Europejska po 2020 r.?

Główne przesłanie konferencji programowej Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN) z czerwca 2017 r. dotyczyło zasad, na których powinna się opierać nowa strategia UE w obszarze przeciwdziałania ubóstwu, wykluczeniu społecznemu i nierównościom po 2030 r. Jakiej strategii zwalczania ubóstwa, wykluczenia i nierówności społecznych potrzebuje Unia Europejska po 2020 r.?

Raport EAPN Polska o przewidywanym wpływie 500+ na ubóstwo i rynek pracy

Na Zgromadzeniu Ogólnym EAPN Polska przedstawiony został raport na temat przewidywanego wpływu programu 500+ na ubóstwo (w tym ubóstwo dzieci) oraz rynek pracy. W dyskusji podnoszono, że należy brać pod uwagę długoterminowy wpływ tego programu na ubóstwo, związany z dezaktywizacją zawodową części kobiet z ubogich rodzin, a ponadto wskazywano, że świadczenia pieniężne w części przypadków nie zmieniają zasadniczo sytuacji dzieci. Wynika stąd, że poza programem 500+ Polska powinna prowadzić wszechstronną politykę nastawioną na zmniejszanie ubóstwa dzieci Przewidywane skutki społeczne 500+: ubóstwo i rynek pracy.