Miejska Karta Praw Osób Bezdomnych

W ramach w ramach Europejskiej kampanii na rzecz uznania praw osób bezdomnych powstał projekt Karty Praw Osób Bezdomnych. Karta jest wyrazem podejścia do rozwiązywania problemu bezdomności opartego na prawach człowieka. Karta Praw Osób Bezdomnych

Europejskie Spotkania Osób Doświadczających Ubóstwa 2017

Armia Zbawienia w Polsce w ramach Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu w od 2016 roku koordynowała lokalnie Europejskie Spotkania Osób Doświadczających Ubóstwa, odpowiadając za przygotowanie delegacji do udziału w tym międzynarodowym wydarzeniu. Ideą spotkań jest oddanie głosu osobom wykluczonym z całej Europy, tak by wykorzystując swoje osobiste doświadczenia biedy, mogły one wpływać na kształt polityki społecznej w Europie. Podsumowanie udziału naszej delegacji. Europejskie Spotkania Osób Doświadczających Ubóstwa 2017 – podsumowanie