Rada Wykonawcza

Polski Komitet EAPN działa na podstawie Regulaminu, który został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne EAPN Polska. Organem powołanym do zarządzania jest dziesięcioosobowa Rada Wykonawcza, w skład, której wchodzą następujące osoby:

  1. dr hab. Ryszard Szarfenberg (Instytut Polityki Społecznej UW, Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD) – Przewodniczący
  2. Wojciech Jaros (Federacja Polskich Banków Żywności) – Wiceprzewodniczący
  3. Ilona Organiak (Stowarzyszenie Wspierania Rodzin) – Wiceprzewodnicząca
  4. Ks. Stanisław Słowik (Caritas Diecezji Kieleckiej) – Wiceprzewodniczący
  5. Krzysztof Balon (Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych) – Wiceprzewodniczący
  6. dr hab Andrzej Zybała (Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD) – Członek
  7. Joan Munch (Armia Zbawienia w RP) – Członek
  8. Teresa Sierawska (Stowarzyszenie MONAR) – Członek
  9. Cezary Miżejewski (Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych) – Członek
  10. Kamila Płowiec (Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych) – Sekretarz

Rada Wykonawcza spotyka się raz na 2 miesiące w Warszawie.