Rada Ekspertów Społecznych

W celu stworzenie profesjonalnej platformy dialogu między organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną i światem naukowym mającej za zadanie zwiększenie zdolności organizacji pozarządowych w prowadzeniu dyskusji nad dokumentami, które dotyczą zarówno polskiej, jak i europejskiej polityki społecznej Polski Komitet EAPN wyłonił Radę Ekspertów Społecznych.

Skład Rady Ekspertów Społecznych:

 1. Dr hab. Ryszard Szarfenberg – Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
 2. Prof. Jolanta Grotowska-Leder – Instytut Socjologii, Uniwersyt Łódzki
 3. Prof. Wiesława Kozek – Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 4. Dr Joanna Staręga-Piasek – Instytutu Rozwoju Służb Społecznych
 5. Dr Irena Topińska – CASE Fellow
 6. Dr Piotr Broda-Wysocki – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 7. Dr Tomasz Kaźmierczak – Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski
 8. Maria Remiezowicz – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania

Do głównych zadań Rady Ekspertów Społecznych należy m.in.:

 • przygotowanie opinii, stanowisk i ekspertyz w zakresie polityki społecznej;
 • aktywny udział w organizowanych debatach, spotkaniach i konferencji;
 • dyskutowanie istotnych kwestii dla sektora organizacji pozarządowych, administracji publicznej i świata naukowego dotyczących polityki społecznej;