Zgromadzenie Ogólne EAPN Polska – 5 grudnia 2018

Zgromadzenie Ogólne EAPN Polska odbędzie się 5 grudnia 2018 w godzinach 11:00-15:00 w Warszawie w siedzibie Federacji Polskich Banków Żywności, Al. Jerozolimskie 30 lok.8. Program:

  1. Seminarium „Europejski Filar Praw Socjalnych”.
  2. Podsumowanie Europejskich Spotkań Osób Doświadczających Ubóstwa (przedstawiciele delegacji do Brukseli).
  3. Podsumowanie działań Polskiego Komitetu EAPN i EAPN Europa w okresie grudzień 2017-  grudzień 2018.
  4. Plan działania na rok 2019.
  5. Sprawy różne.
  6. Wybór członków Rady Wykonawczej na kadencję 2018-2022.