Rada Wykonawcza EAPN Polska popiera protesty pracowników socjalnych

Rada Wykonawcza Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu (EAPN Polska) w pełni solidaryzuje się z postulatami pracowników socjalnych zgłaszanych podczas ogólnopolskiego protestu. Dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł za świadczenie pracy socjalnej w środowisku nie był zmieniany od 2005 roku (wartość realna obecnie 195 zł)!!! Uchwała w sprawie protestu pracowników socjalnych.