Postulaty na rzecz godnej pomocy społecznej – propozycja do dyskusji w 2018

W ramach Kampanii Europejska Podróż po Gwarantowany Dochód Minimalny EAPN Polska przygotował dokument do dyskusji dotyczący reformy pieniężnej pomocy społecznej w Polsce. Wiele się zmieniło od naszej deklaracji ze stycznia 2015 r., stąd potrzeba jej aktualizacji. Postulaty EMIN do dyskusji w 2018 r.