500 plus już nie wystarcza – spadek ubóstwa w Polsce wyhamował

17 października jest Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem. Z tej okazji EAPN Polska opublikowała najnowszy raport dot. ubóstwa w Polsce. Z raportu wynika m.in., że ubóstwo oraz deprywacja materialna i społeczna w Polsce spada, ale znacznie wolniej niż po wprowadzeniu 500 plus. Monitoring ubóstwa 2018