Aktualności

Liczba skrajnie ubogich Polaków wzrosła o ok. 422 tys. – w tym 90 tys. dzieci

W 2018 r. zakończył się pozytywny trend spadkowy – zarówno ubóstwo skrajne jak i relatywne wzrosło (odpowiednio do 5,4 proc. i 10,9 proc.). Oznacza to, że populacja skrajnie ubogich Polaków powiększyła się o ok. 422 tysiące i obecnie szacowana jest na ponad 2 miliony osób – wynika z  corocznego raportu EAPN Polska na temat biedy, publikowanego…

więcej
Aktualności

Monitoring ubóstwa EAPN Polska i wnioski strategiczne

Przedstawiciel EAPN Polska przedstawił monitoring ubóstwa i wnioski z niego wynikające na spotkaniu roboczym Międzyministerialnego Zespołu do spraw realizacji Strategii „Europa 2020” dotyczącym ubóstwa. Przedstawicielka Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziła, że ministerstwo pracuje nad realizacją postulatów dotyczących zasiłku okresowego z pomocy społecznej (m.in. zniesienie limitu wysokości 418 zł dla jednoosobowych gospodarstw domowych, niezmieniany…

więcej