Liczba skrajnie ubogich Polaków wzrosła o ok. 422 tys. – w tym 90 tys. dzieci

W 2018 r. zakończył się pozytywny trend spadkowy – zarówno ubóstwo skrajne jak i relatywne wzrosło (odpowiednio do 5,4 proc. i 10,9 proc.). Oznacza to, że populacja skrajnie ubogich Polaków powiększyła się o ok. 422 tysiące i obecnie szacowana jest na ponad 2 miliony osób – wynika z  corocznego raportu EAPN Polska na temat biedy, publikowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. Wzrost skrajnego ubóstwa odnotowano wśród dzieci, seniorów, rodzin wielodzietnych i rodzin osób z niepełnosprawnością. Raport: Poverty Watch 2019. Monitoring ubóstwa finansowego i polityki społecznej przeciw ubóstwu w Polsce. Skrót dla mediów: POVERTY WATCH 2019. Monitoring ubóstwa EAPN Polska. Skrót dla mediów.

Monitoring ubóstwa EAPN Polska i wnioski strategiczne

Przedstawiciel EAPN Polska przedstawił monitoring ubóstwa i wnioski z niego wynikające na spotkaniu roboczym Międzyministerialnego Zespołu do spraw realizacji Strategii „Europa 2020″ dotyczącym ubóstwa. Przedstawicielka Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziła, że ministerstwo pracuje nad realizacją postulatów dotyczących zasiłku okresowego z pomocy społecznej (m.in. zniesienie limitu wysokości 418 zł dla jednoosobowych gospodarstw domowych, niezmieniany od 2004 r.) Monitoring ubóstwa EAPN Polska i wnioski dla programowania strategicznego

Rada Wykonawcza EAPN Polska popiera protesty pracowników socjalnych

Rada Wykonawcza Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu (EAPN Polska) w pełni solidaryzuje się z postulatami pracowników socjalnych zgłaszanych podczas ogólnopolskiego protestu. Dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł za świadczenie pracy socjalnej w środowisku nie był zmieniany od 2005 roku (wartość realna obecnie 195 zł)!!! Uchwała w sprawie protestu pracowników socjalnych.