Aktualności Logotyp konkursu "Twarze ubóstwa"

Konkurs dla Dziennikarzy „Twarze Ubóstwa”

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) przy współpracy z Polskim Komitetem Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska) ogłasza ogólnopolski konkurs dla dziennikarzy. Wierzymy, że media mają bardzo ważną rolę w opisywaniu zjawisk społecznych, również tych trudnych. Chcemy wyróżnić autorów, którzy w swoich pracach pokazują złożoność ubóstwa z perspektywy życiowego doświadczenia ludzi nim dotkniętych, problemu polityki…

więcej
Aktualności

Nowy przewodnik EAPN o ubóstwie i walce z nim

Przedstawiamy tłumaczenie nowego przewodnika EAPN Czym jest ubóstwo i jak z nim walczyć? W przewodniku można przeczytać między innymi o wielowymiarowości ubóstwa i wykluczenia społecznego, o tym, kto jest najbardziej zagrożony, jaka jest skala ubóstwa w UE, a także, jakie są sposoby pomiaru, rola państwa i zalecenia EAPN dla przeciwdziałania ubóstwu.

więcej

Wierzymy w potęgę demokracji, prawdziwy i znaczący udział, sprawiedliwość społeczną i solidarność w Europie, która stawia ludzi w centrum polityki.

Najważniejsze działania

Lobbing i kampanie

dla lepszej krajowej i europejskiej polityki walki z ubóstwem

Badania, wymiana i budowanie sojuszu

w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Wspieranie bezpośredniego uczestnictwa

osób doświadczających ubóstwa w procesie kształtowania polityki

Zwiększanie świadomości

w temacie przyczyn i wpływu ubóstwa

Obniżył się poziom życia!

Emerytura wzrosła o 20 zł,
nieadekwatnie do podwyżek cen produktów
POVERTY WATCH 2019