Monitoring ubóstwa EAPN Polska i wnioski strategiczne

Przedstawiciel EAPN Polska przedstawił monitoring ubóstwa i wnioski z niego wynikające na spotkaniu roboczym Międzyministerialnego Zespołu do spraw realizacji Strategii „Europa 2020″ dotyczącym ubóstwa. Przedstawicielka Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziła, że ministerstwo pracuje nad realizacją postulatów dotyczących zasiłku okresowego z pomocy społecznej (m.in. zniesienie limitu wysokości 418 zł dla jednoosobowych gospodarstw domowych, niezmieniany od 2004 r.) Monitoring ubóstwa EAPN Polska i wnioski dla programowania strategicznego

Rada Wykonawcza EAPN Polska popiera protesty pracowników socjalnych

Rada Wykonawcza Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu (EAPN Polska) w pełni solidaryzuje się z postulatami pracowników socjalnych zgłaszanych podczas ogólnopolskiego protestu. Dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł za świadczenie pracy socjalnej w środowisku nie był zmieniany od 2005 roku (wartość realna obecnie 195 zł)!!! Uchwała w sprawie protestu pracowników socjalnych.

Zgromadzenie Ogólne EAPN Polska – 5 grudnia 2018

Zgromadzenie Ogólne EAPN Polska odbędzie się 5 grudnia 2018 w godzinach 11:00-15:00 w Warszawie w siedzibie Federacji Polskich Banków Żywności, Al. Jerozolimskie 30 lok.8. Program:

  1. Seminarium „Europejski Filar Praw Socjalnych”.
  2. Podsumowanie Europejskich Spotkań Osób Doświadczających Ubóstwa (przedstawiciele delegacji do Brukseli).
  3. Podsumowanie działań Polskiego Komitetu EAPN i EAPN Europa w okresie grudzień 2017-  grudzień 2018.
  4. Plan działania na rok 2019.
  5. Sprawy różne.
  6. Wybór członków Rady Wykonawczej na kadencję 2018-2022.