Monitoring ubóstwa EAPN Polska i wnioski strategiczne

Przedstawiciel EAPN Polska przedstawił monitoring ubóstwa i wnioski z niego wynikające na spotkaniu roboczym Międzyministerialnego Zespołu do spraw realizacji Strategii „Europa 2020″ dotyczącym ubóstwa. Przedstawicielka Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziła, że ministerstwo pracuje nad realizacją postulatów dotyczących zasiłku okresowego z pomocy społecznej (m.in. zniesienie limitu wysokości 418 zł dla jednoosobowych gospodarstw domowych, niezmieniany od 2004 r.) Monitoring ubóstwa EAPN Polska i wnioski dla programowania strategicznego

Rada Wykonawcza EAPN Polska popiera protesty pracowników socjalnych

Rada Wykonawcza Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu (EAPN Polska) w pełni solidaryzuje się z postulatami pracowników socjalnych zgłaszanych podczas ogólnopolskiego protestu. Dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł za świadczenie pracy socjalnej w środowisku nie był zmieniany od 2005 roku (wartość realna obecnie 195 zł)!!! Uchwała w sprawie protestu pracowników socjalnych.