Ubóstwo senioralne ma charakter wielowymiarowy

W ekspertyzie pt. „Wielowymiarowe ubóstwo senioralne” w nowy sposób ujęto ubóstwo, nie skupiając się jedynie na jego wymiarach ekonomicznych. Problemy ubóstwa senioralnego powinny w coraz większym stopniu być uwzględniane w dyskusji o kierunkach polityki przeciwdziałania ubóstwu w Polsce. Wielowymiarowe ubóstwo senioralne

Doświadczając ubóstwa i wykluczenia społecznego

Publikacja zawiera 26 pamiętników przesłanych na konkurs ogłoszony przez EAPN Polska w 2010 r. z okazji Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym: Doświadczając ubóstwa i wykluczenia społecznego

Liczba skrajnie ubogich Polaków wzrosła o ok. 422 tys. – w tym 90 tys. dzieci

W 2018 r. zakończył się pozytywny trend spadkowy – zarówno ubóstwo skrajne jak i relatywne wzrosło (odpowiednio do 5,4 proc. i 10,9 proc.). Oznacza to, że populacja skrajnie ubogich Polaków powiększyła się o ok. 422 tysiące i obecnie szacowana jest na ponad 2 miliony osób – wynika z  corocznego raportu EAPN Polska na temat biedy, publikowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. Wzrost skrajnego ubóstwa odnotowano wśród dzieci, seniorów, rodzin wielodzietnych i rodzin osób z niepełnosprawnością. Raport: Poverty Watch 2019. Monitoring ubóstwa finansowego i polityki społecznej przeciw ubóstwu w Polsce. Skrót dla mediów: POVERTY WATCH 2019. Monitoring ubóstwa EAPN Polska. Skrót dla mediów.