Zgromadzenie Ogólne EAPN Polska – 5 grudnia 2018

Zgromadzenie Ogólne EAPN Polska odbędzie się 5 grudnia 2018 w godzinach 11:00-15:00 w Warszawie w siedzibie Federacji Polskich Banków Żywności, Al. Jerozolimskie 30 lok.8. Program:

  1. Seminarium „Europejski Filar Praw Socjalnych”.
  2. Podsumowanie Europejskich Spotkań Osób Doświadczających Ubóstwa (przedstawiciele delegacji do Brukseli).
  3. Podsumowanie działań Polskiego Komitetu EAPN i EAPN Europa w okresie grudzień 2017-  grudzień 2018.
  4. Plan działania na rok 2019.
  5. Sprawy różne.
  6. Wybór członków Rady Wykonawczej na kadencję 2018-2022.

500 plus już nie wystarcza – spadek ubóstwa w Polsce wyhamował

17 października jest Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem. Z tej okazji EAPN Polska opublikowała najnowszy raport dot. ubóstwa w Polsce. Z raportu wynika m.in., że ubóstwo oraz deprywacja materialna i społeczna w Polsce spada, ale znacznie wolniej niż po wprowadzeniu 500 plus. Monitoring ubóstwa 2018

Kampania na rzecz minimalnego dochodu gwarantowanego w UE

EAPN prowadzi kampanię na rzecz minimalnego dochodu gwarantowanego w Unii Europejskiej. Link do petycji w tej sprawie z uzasadnieniem: Petycja w sprawie minimalnego dochodu gwarantowanego w UE. Częścią kampanii są dwa EMINbusy. Jeden z nich będzie w Polsce w dniach 1-5 czerwca we Wrocławiu, w Łodzi i w Olsztynie.